KONTAKTY

Prevádzkovateľ www.superpohare.sk

VIVA TRADE s.r.o.

Szakkayho 1

040 01 Košice

IČO : 362 02 347

IČ DPH : 2020061109

Pracovná doba : pondelok - piatok od 7,00 hod. do 15,30 hod. obedňajšia prestávka 12,00 hod.- 13,00 hod. 

 

Andrea Bartová - mobil : 0905 313 686

email : info@superpohare.sk

bankové spojenie : FIO BANKA

číslo účtu : 2300375591/8330

IBAN : SK3683300000002300375591

 

YjUyMz